ENG
Close
Search

Air Driven Diaphragm Pump

Manufacturer: Jabsco
Manufacturer part number: N5100040A
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

-Priključci: Tekućina, crijevo od 9,5 mm (3/8") - Zrak, crijevo od 6 mm (1/4")
-Dimenzije: dužina 152 mm, širina 60 mm, visina 102 mm
-Izlaz: beskonačno varijabilan, do 7,3 litara/minuta (1,6 galona/minuta). Maksimalni tlak 5,2 bara (75 psi)
-Automatski zahtjev pokreće pumpu kada se otvori ispusni ventil
-Samousisna do 4,5 m
-Pumpa može raditi na suho i rukovati tekućinama do 49oC (120oF)
-Tlak dovoda zraka 5,6 bara (80 psi)
*
*
*